ทำเนียบบุคลากร

นางดวงตา   จำนง

ผอ. ศูนย์ กศน. อำเภอเมืองนนทบุรี

|

|

นางสาวจารุณี  หิรัญชาติ

หัวหน้า กศน. ตำบลบางรักน้อย

|

|

คณะกรรมการ กศน. ตำบล

             นายสุชาติ                      แก้วประดิษฐ์                 ประธานกรรมการ

                   นายสุพจน์                     พึ่งภู่                                รองประธานกรรมการ

นายวินัย                        ตาดสุวรรณ                     กรรมการ

นายสมหมาย                 คุ้มโฉม                           กรรมการ

นายอดุลย์                      ศุภวันต์                          กรรมการ

นางสมหมาย                  จีนแจ้ง                           กรรมการ

นางกัลยาณี                   หงสเกาละ                      กรรมการ

นางอุษณีย์                     งามสง่า                          กรรมการ

นางปัญญาภา                เอี่ยมสุวรรณ์                   กรรมการ

นางสาวพรพรรณ           อรรคมูล                         กรรมการ

                          นางสาวจารุณี                หิรัญชาติ                        กรรมการและเลขานุการ


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: