หน้าแรก

ข้อมูลทั่วไปของตำบลบางรักน้อย

ประวัติความเป็นมาของตำบลบางรักน้อย

มีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งรวยมาก มีทรัพย์สินมากมาย มีภรรยา 2 คน แต่ไม่มีบุตร เมื่อแก่ชราลงก็อยากสร้างวัดไว้ในพระบวรพุทธศาสนา จึงนำความคิดนี้ไปบอกแก่ภรรยาทั้ง 2 คน ภรรยาทั้งสองเห็นดีด้วยโดยภรรยาหลวงได้บอกเศรษฐีให้สร้างวัดให้เขาก่อนอยู่ทางทิศใต้และตั้งชื่อว่า “วัดบางรักใหญ่” และภรรยาน้อยให้สร้างวัดอีกวัดอยู่ทางทิศเหนือ ตั้งชื่อว่า “วัดบางรักน้อย” ส่วนตัวเศรษฐีเองสร้างวัดอยู่ตรงกลางระหว่างวัดทั้งสอง ตั้งชื่อว่า “วัดดาวดึงส์” และในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้บวชอยู่ที่นั่นจนถึงแก่กรรม และวัดนั้นก็กลางเป็นวัดร้างไม่มีผู้ใดบูรณะ

 

สภาพทั่วไปของตำบลบางรักน้อย

มีพื้นที่ทั้งหมด 58 ตารางกิโลเมตร (3,625 ไร่) แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ทำเกษตร 2,418 ไร่เนื้อที่สำหรับใช้ประโยชน์เป็นสวนผลไม้ และที่พักอาศัยประมาณ 1,207 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ และเป็นที่พักอาศัยประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองต่าง ๆ เช่น คลองอ้อม  คลองแม่ร่องกร่าง คลองบางประดู่ คลองบางรักใหญ่

 

อาณาเขตของตำบลบางรักน้อย

ทิศเหนือ                 ติดกับ     ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทิศใต้                      ติดกับ     ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันออก         ติดกับ     ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ทิศตะวันตก           ติดกับ     ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

 

การคมนาคม

เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบลบางรักน้อย สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ

1. ทางบก ใช้ถนนรัตนธิเบศร์ เลี้ยวขวาเข้าตำบลที่สี่แยกท่าอิฐ

2.  ทางน้ำ ลงเรือที่ท่าน้ำนนทบุรี (ศาลากลางเก่า) ใช้คลองอ้อม

 

การปกครอง

การปกครอง เป็นการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบเป็นผู้บริหารงาน และมีกำนัน  โดย นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์  เป็นผู้ดูแลหมู่บ้าน ทั้ง 6 หมู่ คือ

หมู่ที่ 1     บ้านบางรักน้อย                    นายวินัย   ตาดสุวรรณ         ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2     บ้านบางรักน้อย                    นายสมหมาย คุ้มโฉม           ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3     บ้านบางรักน้อย                    นายสุชาติ  แก้วประดิษฐ์      ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4     บ้านบางรักน้อย                    นายทองม้วน  คงคลัง           ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5     บ้านหนองบัว                         นางสมหมาย  จีนแจ้ง            ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6    บ้านบางประดู่ใหญ่               นายสุพจน์  พึ่งภู่                    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6

 

 

 

ประชากรของตำบลบางรักน้อย

ประชากรทั้งสิ้น  18,475 คน  แยกเป็นชาย  8,501 คน  เป็นหญิง 9,974 คน  จำนวนครัวเรือน  9,207 ครัวเรือน      

ข้อมูลอาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ รับราชการ ค้าขาย

อาชีพเสริม  รับจ้าง

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบลบางรักน้อย

1. อบต.บางรักน้อย

2. วัดบางรักน้อย

3. โรงเรียนวัดบางรักน้อย

4. สถานีอนามัยบางรักน้อย

5.  ศูนย์พัฒนาสังคมหมู่บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์

6.  สถานีอนามัยบ้านหนองบัว

7.  วัดคลองอ้อม

 

ข้อมูลด้านการศึกษา

ประชากรมีทั้ง ระดับ ประถมศึกษา  ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: