Category Archives: ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับ

 


ที่ตั้ง
ซอยช้าง หมู่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประวัติ
เปิดเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2547
โดยนาย ชาญชัย สุนทรมัฎฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ความสำคัญ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่จำหน่ายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

 

Advertisements